Loading......
X
 
會員帳號 User ID :
會員密碼 Password :
忘記密碼 Forget Password  加入會員 Sign Up
玉霸中文選單-002

化工類 Total  40     Current   1 - 12
Home > 產品分類 > 化工類

MASESTER GMS 90F
Glyceryl Monostearate
單硬脂酸甘油酯
  需求單 Request Sheet  
MASEMUL MDG 4502
Mono and Diglycerides
硬脂酸單雙甘油酯
  需求單 Request Sheet  
MASEMUL MDG 5080
Mono-diglyceride
硬脂酸單雙甘油酯
  需求單 Request Sheet  
MASEMUL DMG 9320 NH
Distilled Monoglyceride
脂肪酸甘油酯
  需求單 Request Sheet  
MASEMUL DMG 9502-FP
Distilled Monoglyceride
脂肪酸甘油酯
  需求單 Request Sheet  
MASEMUL DMG 9502 H
Distilled monoglyceride
硬脂酸單甘油酯
  需求單 Request Sheet  
MASESTER GMS 95/PEL
Glyceryl Monostearate
脂肪酸甘油酯
  需求單 Request Sheet  
MASESTER GMS 95H/PEL
Glyceryl Monostearate
脂肪酸甘油酯
  需求單 Request Sheet  
MASEMUL DMG 9502
Distilled Monoglycerides (DMG)
硬脂酸單甘油酯
  需求單 Request Sheet  
Glycerine USP
Natural Glycerine 99.5% Min.
甘油
  需求單 Request Sheet  
PALMAC 50-18
Stearic acid 50% Min.
硬脂酸(十八酸.18酸)
  需求單 Request Sheet  
PALMAC 70-18
Stearic Acid 70% Min.
硬脂酸(十八酸.18酸)
  需求單 Request Sheet  
Page : 1 / 4

因代理產品眾多不及備載,除既有產品外,我們也一直致力於新產品的開發來滿足客戶不同的需求。
如果網站中找不到您要的產品或需進一步的詢問,歡迎利用客戶服務或直接來電與我們聯絡,
我們會有專員竭力為您服務。

會員登入
右邊廣告標語
TEL:886-2-87513311  FAX:886-2-87513355   地址:114台北市內湖區港墘路221巷41號6樓之2
6F-2,No. 41,LANE 221,GANGCHI ROAD,NEIHU CHIU,TAIPEI,TAIWAN,R.O.C.